Valtuutetut sähkötarkastukset - Forssa, Turku, Helsinki

Olemme tukesin hyväksymä valtuutettu sähkötarkastaja

Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset.

Sähkölaitteistojen kunnossapidolla ja kunnon valvonnalla sekä niitä täydentävillä määräaikaistarkastuksilla pyritään varmistamaan laitteiston turvallinen ja häiriötön toiminta. Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa on noudatettava sähköturvallisuuslakia (1135/2016) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Lakisääteinen velvoite huolehtia kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista on kiinteistön tai rakennuksen haltijalla, yleensä sen omistajalla. Vuokrasuhteissa velvoite voi olla siirretty sopimuksella sille, joka vastaa muutoinkin kiinteistön tai rakennuksen pitempiaikaisesta kunnossapidosta. Kunnossapidosta on huolehdittava myös sellaisissa kiinteistöissä, joita määräaikaistarkastusvelvoite ei koske.

Lisätietoa »

Kotitalous­vähennys

Hyödynnä kotitalousvähennys esimerkiksi vanhan kohteen saneeraustöissä!

Referenssit

Tutustu aiempiin töihimme

Lue lisää »